pl en
British-Polish Chamber of Commerce Deutsch-Polnische Industrie und Handelskammer - Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Insider

Metoda i poziomy

Czego i jak uczymy

  • Nowoczesne metody nauczania.
  • Praktyczne podejście nastawione na zdobywanie konkretnych umiejętności językowych.
  • Autentyczny język używany przez native speakerów.
  • Podejście komunikacyjne, nie pomijające jednak zagadnień związanych z gramatyką i teorią języka.

Z czego uczymy

  • Nowoczesne i profesjonalne materiały dydaktyczne, docenione i sprawdzone przez naszych nauczycieli.
  • Autentyczne materiały dodatkowe - nagrania z radia, telewizji, artykuły z gazet i Internetu.
  • Materiały dopasowane do potrzeb i zainteresowań kursanta.

Na jakich poziomach uczymy

W Akademii Pff monitorujemy postępy kursantów na podstawie systemu oceny kompetencji językowych, opierającym się na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

The Common European Framework PFF Levels
A Basic User
A1 Breakthrough
A2 Waystage
First Step
User
The Common European Framework PFF Levels
B Independent User
B1 Threshold
B2 Vantage
Speaker
The Common European Framework PFF Levels
C Proficient User
C1 Effective operational Proficiency
C2 Mastery
Leader
Champion
 

© PFF