pl en
British-Polish Chamber of Commerce Deutsch-Polnische Industrie und Handelskammer - Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Insider

Zasady rozliczania tłumaczeń

Ogólne zasady wykonywania tłumaczeń

Wszystkie poniższe warunki współpracy mają na celu zapewnienie Państwu usługi najwyższej jakości. Dlatego też wprowadziliśmy kilka zasad regulujących pracę naszego biura i naszych tłumaczy:

 1. Standardowa strona rozliczeniowa to 1600 znaków komputerowych ze spacjami.
 2. W przypadku tłumaczeń przysięgłych standardowa strona rozliczeniowa to 1125 znaków komputerowych ze spacjami.
 3. Tekst jest rozliczany na podstawie liczby stron w tekście docelowym (przetłumaczonym).
 4. Podstawowa jednostka rozliczeniowa to min. 1 strona.
 5. Zamawiający dostarcza wykonawcy materiały do tłumaczenia w formie elektronicznej, drukowanej lub faksem.
 6. Zamawiający (osoby upoważnione) zleca tłumaczenie i potwierdza je drogą mailową.
 7. Tłumaczenia rozliczane są w trzech trybach: normalnym, pilnym i ekspresowym.
  • Tryb normalny to tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych dziennie.
  • Tryb pilny to do 12 stron rozliczeniowych dziennie.
  • Tryb ekspresowy to tłumaczenia zlecane z piątku na poniedziałek, tłumaczenia dużej liczby tekstu (pow. 12 stron/dzień) i zlecenia wykonywane z dnia na dzień.
 8. Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia i dnia przekazania tłumaczenia, a także niedziel i świąt.
 9. Wykonawca odsyła przetłumaczone teksty w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 10. Na prośbę Zamawiającego tekst tłumaczenia może zostać wydrukowany w jednym egzemplarzu bezpłatnie.
 11. Teksty reklamowe, literackie czy naukowe przeznaczone do publikacji lub rozpowszechniania podlegają dodatkowo płatnej usłudze redakcji tekstu.
 12. Na prośbę Zamawiającego tekst może być sczytany i zredagowany przez Native Speakera konkretnego języka lub zmieniony i poprawiony przez Copywritera.
 13. Wykonawca przyjmuje uzasadnione reklamacje, jeżeli zostaną zgłoszone i udokumentowane w terminie 3 dni od daty wykonania usługi. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej korekty wskazanych fragmentów.
 14. W przypadku dostawy gotowych tłumaczeń drogą faksową, e-mailową lub kurierem, wykonawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z zakłóceń połączeń telekomunikacyjnych czy za czas dojazdu kuriera.
 15. W razie wycofania zlecenia za tłumaczenie pisemne, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną już część pracy według ceny uzgodnionej przy zlecaniu usługi.
 16. Zamawiający oświadcza, ze jest płatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru.
 17. Wykonawca wystawia fakturę w dniu ukończenia zlecenia.
 18. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za zlecone tłumaczenie w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2009

 

© PFF